N1:24a(Tom sida:)
No 24.
Tägneby i Bahus län,
Tanumb härad och sochn.

Reviderad anno 1708.