N1:25a(Tom sida:)
No 25.
Biörneröd i Bahus lähn,
Tanumb härad och sochn.

Reviderad anno 1708.