N1:26a(Tom sida:)
No 26.
Lycke och Hvitlycke
i Bahus lähn, Tanumb
härad och sochn.

Reviderad anno 1708.