N1:27a(Tom sida:)
No 27.
Orrekläp och Lycke i
Bahus lähn, Tanumb härad och sochn.

Reviderad anno 1708.