N1:28a(Tom sida:)
No 28.
Oustårp och Sotårp i
Bahus lähn, Tanumb härad
och sochn.

Reviderad anno 1708.