N1:29a(Tom sida:)
No 29.
Ahlvijken i
Bahus lähn, Tanumb
härad och sochn.

Reviderad anno 1708.