N1:29b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Ahlevijckan i Bahuus lähn,
Tanumb häradt och sochn belägit.