N1:30a(Tom sida:)
No 30.
Hvitevall i Bahus lähn,
Tanumb härad och sochn.

Reviderad anno 1708.