N1:31a(Tom sida:)
No 31.
Anneråhs, Skista och
Norby i Bahus lähn,
Tanumb härad och sochn.

Reviderad anno 1708.