N1:32a(Tom sida:)
No 32.
Oppen och Slänge i
Bahus lähn, Tanumb
härad och sochn.

Reviderad anno 1708.