N1:33a(Tom sida:)
No 33.
Sandbäck i Bahus
lähn, Qville härad och Svä-
neby sochn.

Reviderad anno 1708.