N1:34a(Tom sida:)
No 34.
Solum i Bahus lähn och sochn.
Qville härad och sochn.

Reviderad anno 1708.