N1:35a(Tom sida:)
No 35.
Ödsmåhl och Sohlbräcke
I Bahus lähn, Qville härad och sochn.

Reviderat anno 1708.