N1:36a(Tom sida:)
No 36.
Tårpane och Åbrått
i Bahus lähn, Qville
härad och sochn.

Reviderat anno 1708.