N1:36b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Tårpane och Åbrått i Ba-
huus lähn, Qwille häradt och sochn belägne.