N1:37a(Tom sida:)
No 37.
Nohledsten och Bräcke
i Bahus lähn, Qville
härad och sochn.

Reviderat anno 1708.