N1:38a(Tom sida:)
No 38.
Tårp och Bärby i
Bahus lähn, Qville
härad och sochn.

Reviderad anno 1708.