N1:39a(Tom sida:)
No 39.
Hielpesten i
Bahus lähn, Qville
härad och sochn.

Reviderad anno 1708.