N1:40a(Tom sida:9
No 40.
Tarandröd i Bahus lähn,
Vätte härad och Skee sochn

Reviderat anno 1708.