N1:41a(Tom sida:)
No 41.
Hämmen, Bahus lähn,
Wätte härad och Skee sochn.

Reviderat anno 1708.