N1:41b(Rubrik:)
Geometrisk carta öfwer Hemmen i Bahuus
lähn, Wätte häradt och Skee sochn beläget.