N1:42a(Tom sida:)
No 42.
Lindahlen i Bahus lähn,
Sotenäs härad och Bär-
fendahl sochn,
Skiär i Bahus lähn,
Vätte härad och Skee sochn.

Reviderat anno 1708.