N1:43a(Tom sida:)
No 43.
Osnäs och Bäck i Ba-
hus län, Tiörns härad och
Stenkyrkie sochn.