N1:44a(Tom sida:)
No 44.
Åker, Wijken och Räfland
i Bohus län, Tiörns härad
och Stenkyrkie sochn.

Reviderat anno 1708.