N1:45a(Tom sida:)
No 45.
Öster Rööra i Bahus <lä>n,
Oroust härad och Langel<    > sochn.

Reviderat anno 1708.