N1:46a(Tom sida:)
No 46.
Krokana i Bahus
lähn, Oroust härad och
Langeland sochn.

Reviderat anno 1708.