N1:47a(Tom sida:)
No 47.
Bräke och Åsten i
Bahsu lähn, Oloust härad
och Langeland sochn.

Reviderat anno 1708.