N1:48a(Tom sida:)
No 48.
Henå i Bohus län
Oroust härad och Röör sochn.

Reviderat anno 17181.


_____________
1Fel för 1708?