N1:49a(Tom sida:)
No 49.
Kåcketårp i Bahus lähn,
Oroust härad och Röör sochn.

Reviderat anno 1708.