N1:50a(Tom sida:)
No 50.
Kongzvijken i
Bahus län, Oroust
och Mårlanda sochn.

Reviderat anno 1708.