N1:51a(Tom sida:)
No 51.
Ebildslätt och Berg i
Bohus lähn, Oroust härad
och Morlanda sochn.

Reviderat anno 1708.