N1:52e(Tom sida:)
No 52.
Kåryd och Almag i
Bohus län, Oroust härad
och Mökleby sochn.