N1:53a(Tom sida:)
No 53.
Brasta by i Bahus lähn,
Stångenäs härad och Bra-
sta sochn.

Reviderat anno 1708.