N1:54a(Tom sida:)
No 54.
Ingaröd i Bahus lähn,
Stångenäs härad och Broo
sochn.

Reviderat anno 1708.