N1:55a(Tom sida:)
No 55.
Miölberg i Bahus lähn,
Stånge härad och Broo sochn.

Reviderat anno 1708.