N1:56a(Tom sida:)
No 56.
Toreröd i Bahus lähn,
Stånge härad och Lyse sochn.

Reviderat anno 1708.