N1:58a(Tom sida:)
No 58.
Fibendahl och Troneröd
i Bahus lähn, Tunge härad
och Tose sochn.

Reviderat anno 1708.