N1:59a(Tom sida:)
No 59.
Ödsmåhl i Bahus lähn,
Tunge härad och Foss sochn.

Reviderat anno 1708.