N1:60a(Tom sida:)
No 60.
Siäleröd i Bahus
lähn, Tunnge härad och
Foss sochn.

Reviderat anno 1708.