N1:61a(Tom sida:)
No 61.
Mellom Bäckevall i
Bohus lähn, Tunge härad och
Håby sochn.

Reviderat anno 1708.