N1:62a(Tom sida:)
No 62.
Tårp och Ekenäs
i Bahus län, Tunge
härad och Håby sochn.

Reviderat anno 1708.