N1:64a



(Tom sida:)
No 64.
Knapegården och Am-
nerö i Bahus län,
Askhems härad och sochn.

Reviderat anno 1708.