N1:65a(Tom sida:)
No 65.
Ängåhs och Tåsta1
i Bahus lähn, Ask-
hems härad och Frölunda
sochn.

Reviderat anno 1708.


_______________
1Fel för Tåfta.