N1:66a(Tom sida:)
No 66.
Håhlyke i Bahus län,
Askhems härad och
Fästbergz sochn.

Reviderat anno 1708.