N1:67a(Tom sida:)
No 67.
Tullebo i Bahus lähn,
Askhems härad och Kål-
lerö sochn.

Reviderat anno 1708.