Norrby:131


(Rubrik:)      Brundhby sochn

Notarum Explicatio

1    Brohemmet frelsehemman   1/4
A} Ett åhrs vtsäde                           7/8 tunna
B                                                     5/8 tunna
C   Annat åhrs vthsädhe                   1 13/16 tunna
D   Engh till höö                               15 laß 
     Gierdesengh i C till höö                5 laß 
E   Beteshaghar
     Detta hemman hafuer fiskewatn i Boornen och
     i Huseby åen, och någerlundha skog och vthmark
     till nödtorfften.
F   Huseby fiöll

(Karttext:)

Måßa
Leer iord
Leer iord
Leeriordh
Öriord
Sanck kärr waldh med tofuer
Kalfhaga
Medellmåttig hårdhwaldz engh medh skogh
Elack måßwaldz engh medh skogh och bråta
Scala ulnarum

1 Folio 9-12 saknas i volymen. Finns med i registret.