Norrby:14


(Rubrik:)      Boberghz häradh

Notarum Explicatio

1   Nääs frelsehemman                        ½
B   Ett åhrs vthsädhe                           6 7/8 } tunna
C   Annat åhrs vthsade1                       4 3/4
D   Hårdwaldz engh till höö                 16 laß
E   Hårdwaldz engh till höö                  5 laß
     Gierdesengh i B till höö                   3 laß
     Gierdhesengh i C till höö                   4 laß
2   En möllquarn medh trij par steenar
     Vthmark till nödtorftten, och någorlundha skog
     till wedhebrandh och giersle. Något fiskewatn i
     Huseby åen.

3   Heenfors frelsehemman                  ½
F   Ett åhrs vthsädhe                           4 ½ tunna
G   Annat åhrs vthsädhe                      4 tunnor
H   Hårdwaldz engh till höö                 12 laß
I    Skeenwaldzengh till höö                 5 laß
     Gierdesengh i F till höö                   1 laß
     Gierdesengh i G till höö                  1 ½ laß
4   En miölquarn medh 2 par steenar.
     Till Hedenfors ähr ringha skogh, doch vthmarck och
     mulebete till nödtorftten. Något fiskewatn i Huseby
     åen.

5    Wickenstorp frelsehemman             ½
K    Ett åhrs vtsädhe                            3 ½     } tunna
L    Annat åhrs vtsädhe                        4 15/16 
M   Skeenwaldz engh till höö               7 laß
N   Engh till höö                                  10 laß
O   Engh till höö                                   3 laß
P    Enghehaghe till höö                        1 ½ laß
      Gierdes engh i K till höö                 1 laß
      Gierdes engh i L till höö                  1 ½ laß
      Detta hemman hafuer vthmark till nödtorftten,
      doch ringha skogh och något fiskewatn i Huseby
      åen.

NE En engh till Kiärr folio 9.
      Till höö                                          3 laß

(Karttext:)

Leer iord
Lerr iord
Eke backa
Leer jordh
Leer mylla
Slätt skeen waldz eng
Sandhmylla
Medelmåtigh hård waldz engh
Leer iord
Skogig hårdh waldz engh
Örmylla
Leer mylla
Slät skeen waldz engh
Lindh
Godh hårdh waldz engh
Ör mylla
         

1 D.v.s. vthsäde.