Norrby:15


(Rubrik:)      Brundby sochn

Notarum Explicatio

6    Pattevijkan frelsehemman             1 1/4
Q    Ett åhrs vthsädhe                          2 7/8    }  tunna
R   Annat åhrs vthsädhe                     3 ½
S   Hårdwaldz engh till höö                 6  } laß
T   Sanck starwaldz engh till höö         4
     Gierdesengh i Q till höö huart annat
     åhr                                                3 laß
     Detta hemman hafuer fiskewatn i
     Boornen, skogh och vthmarck på
     häradz almenningen, till nödh-
     torftten.

(Karttext:)

Sanck waldh med ale skogh
Ekebacke
Slät eng
Biörke leera
Skarp leer iord
Öriord
Skogig hårdh waldz engh
Skeenwaldz engh medh tofuer
Skeenwaldz engh
Aleskog
Enge daal
Steenigh hårdh waldz eng
Gran skog
Bornen lacus
Sånd jord
Gierdheseng med buskar och skog
Sånd iord
Wåålbergz ägor proxime
Sanck kiärr engh eller maadeng
Sånd iord
Scala ulnarum