Norrby:16


(Rubrik:)     Brundhby sochn

Notarum Explicatio

1   Beensätter frelsehemman            ½
A   Ett åhrs vthsädhe                       3 1/4       }  tunna
B   Annat åhrs vthsädhe                  3 15/16
C   Hårdwaldzengh till höö              26 laß
D   En beteshagha.
      Till Beensätter ähr skog till giersle och wede-
      brand, och vthmarck någorlunda till nödtorftten.

F   En engh till Kiär folio 9 til höö   14 laß
G   En engh til Kårgarden1 folio 9 till höö13 laß

(Karttext:)

Örmylla
Hårdhwaldz eng med eke och hasle skog
Örmylla
Medelmåtig godh hårdwaldz engh medh eke och hasleskog
Tiök hasle skogh
Leer och ör mylla
Hårdwaldz med granskogh och buskar1 D.v.s. Kårgården.