Norrby:17


(Rubrik:)      Brundby sochn

Notarum Explicatio

A   Söderby hemman                        2
B   Wästergierdet vthsäde                 18 ½ tunna
C   Södregierdet vthsäde                   22 tunner
D   Engh till höö                                30 laß
E    Lillenghen till höö                        16 laß
F   En lijten engehage till höö             3 laß
G   En lijten enghehaghe till höö         1 ½ laß
      Gierdeshöö i littera B till höö        3 laß
      Gierdeshöö i littera C till höö        6 laß

1   Frelsehemman ibidem                   1
     Hafwer i byamåll 30 alnar bred åker.
B   Vthsäde i Wästergierdet               9 1/4  }  tunna
C   Vthsäde i Östergierdet                 11
D   Eng till höö                                  18 laß
E   Eng till höö                                   8 laß
F   Engh till höö                                  1 ½ laß
G   Engh till höö                                  7 ½ Såtar
      Gierdes höö i B om                      1 ½ laß
      Gierdes höö i C om                      3 laß
      Detta hemman hafuer en betes haghe widh Hasla folio
      22 numero 1 littera F

2   Frelsehemman jbidem                   1
     Ähr lijka stort i alle lägenheter med numero
     1 både i quantitet och qualitet.
     Detta hemman hafuer en beteshaghe folio 22
     numero 2 littera E

(Karttext:)

Här tagher Bundhby ägor widh
Tofuigh skeenwaldz engh
Här på denna sidhan tagher Hasla ägor widh
Hård waldz engh
Lind
Leer mylla
Leer jordh
Lind
Leer mylla
Leeriordh
Leeriord
Leermylla
Scala ulnarum
Leeriord
Leer mylla
Leeriord
Godh hård waldz eng
Slätt skeen waldz lind
Leer mylla
Örmylla
Gran skog
Waalsta ägor proxime